lördag, januari 29, 2011

Ändrad tid!

Årsmötet den 19 februari börjar kl 12.30, d.v.s en timme tidigare än vad som stod i förra bladet. Ni som betalat medlemsavgift för 2011 får ett nytt nummer av vår klubbtidning omkr 1 februari med påminnelse om den rätta tiden. Det är bra om ni anmäler er till klubben via e-post eller ringer Arne om ni tänker komma på mötet. Annars kanske inte semlorna räcker!
VÄLKOMNA!