söndag, december 10, 2017

Vad händer?

Tyvärr har ni inte
hört något från
PÄRLCIRKELN
i höst.

Det beror på att ordföranden håller på att flytta från Katrineholm. Så han har fullt upp med att packa saker, flytta saker och slänga saker!

Det är lite oklart hur det blir med klubben i framtiden.
Våra medlemmar fick ytterligare information i senaste numret av Nya PÄRLCIRKEL-posten i början av december, och medlemmarna kommer att hållas informerade om ev. aktiviteter.
Ni kan naturligtvis även kontakta oss med frågor och förslag! 

söndag, mars 19, 2017

FRIMÄRKETS DAG 2017


Frimärksklubben Pärlcirkeln och Katrineholms Filatelistförening (KFF) bestämde tidigt att göra en storsatsning på Frimärkets Dag 2017 eftersom Katrineholm då firar 100 år som stad. Evenemanget förbereddes i studiecirklar hos Studiefrämjandet. Resultatet blev först en utställning i Biblioteket under drygt en vecka före Dagen D. Med så här fina gamla bilder visade vi det unga Katrineholm.


En idé vi hade var att visa kopior av 100 frimärken stämplade i Katrineholm vart och ett av de 100 stadsåren från 1917 till 2016. Två veckor innan dagen D hade vi hittat alla. Utom ett från 1931! Vi beslöt då att utlysa en tävling och låta katrineholmarna leta i sina lådor och chiffonjéer efter ett frimärke stämplat i Katrineholm 1931.


De som tog med ett sådant frimärke och visade upp på Frimärkets Dag hade chans att vinna två litografier av konstnären Ingalill Axelsson.


Katrineholmskuriren skrev om tävlingen, men ingen hittade något märke från just 1931. Någon hamnade ganska nära, men lyckats inte pricka in just 1931.
Vi kostade också på oss annonser på torsdagen och fredagen innan evenemanget drog igång.
Eftersom Frimärkets Dag var ett projekt inom ramen för Katrineholms 100-årsfirande hade vi tagit fram ett speciellt brevmärke

och en bredvidstämpel att använda på försändelser som skickades från evenemanget.

När så dörrarna slogs upp till Hörsalen på kulturhuset Ängeln kunde vi snabbt konstatera att besökstillströmningen skulle bli god. Varje besökare erhöll en broschyr med information om KFF och ungdomsklubben samt ett antal vykort från Katrineholm.
Besökarna mötte sedan en omfattande och genomtänkt utställning.


20 ramsidor med varierat innehåll fanns att ta del av. Vi fokuserade i år speciellt på Katrineholm och dess historia. De 20 ramarna innehöll:

Vykort på Gröna Kulle. (Hus byggt i början av 1900-talet som senare blev stadens stadshus)
Vykort på Stadsparken.
Vykort på torget och centrum.
Vykort på Kullbergska sjukhuset.
Vykort skrivna av elever vid Katrineholms Tekniska Skola (1906 - 2000).
Vykort med flygfoton över Katrineholm.
Järnvägsrelaterat material från Katrineholm.
Näringslivshistoria från Katrineholm.
Vykort på sörmländska slott och herresäten.
Vimplar och tågbiljetter från Katrineholm.
Posthistoria från Katrineholm (2 ramar).
Stämplar och försändelser från samtliga postkontor i Katrineholms kommun.
Katrineholms försöksstämplar 1884 (Pärlcirkelstämpeln och kronstämpeln).
Minnespoststämplar från Katrineholm.
Katrineholms lokalpost 1997-99.
Frimärken från Österrike (2 ramar).
Frimärken med fjärilar som finns i Sverige.
FAQ (Svar på de vanligaste frimärksfrågorna folk ställer).
Många tog god tid på sig att studera de olika skärmarna, och filatelistföreningenas medlemmar fanns till hands för att svara på frågor. Många förvånas över hur många olika vykort det finns (bevarade) från "längesedan".

I vanlig ordning hjälpte vi till med värdering, informerade om vår verksamhet, sålde lotter mm. och naturligtvis de nya frimärkena, som kunde fås stämplade med PostNord-stämpeln. Några tar med sig de stämplade försändelserna hem direkt, men 18 försändelser kunde vi leverera till PostNord för distribution med brevbärarna!


Vi är nöjda med arrangemanget. Drygt 200 personer sökte sig aktivt till vår utställning. Pärlcirkeln fick två nya medlemmar, och några visade också intresse för att bli med i KFF.
Vi är uppriktigt tacksamma för stöd från Studiefrämjandet och Katrineholms kommun (och då inte minst alla trevliga änglar på kulturhuset).måndag, februari 13, 2017

Skicka en hälsning från Katrineholm år 2117!

Katrineholm 100 år!

Den 1 januari 2017 har Katrineholm varit stad i 100 år. Det kommer att firas på olika sätt under hela 2017. Frimärkets Dag i Katrineholm den 18 mars går i jubiléets tecken. Vi visar massor med härliga vykort hur Katrineholm såg ut i början av förra seklet, och frimärken och stämplar kommer att spegla posthistorien i staden.
Men 100 år är ju inte så väldigt lång tid. Många städer är mycket äldre. Så därför kommer filatelisterna att anlägga ett 200-årsperspektiv på firandet: 100 år bakåt och framåt.
Därför inbjuder man alla katrineholmare och andra att ta fantasin till hjälp och skicka en hälsning från Katrineholm år 2117, när staden fyller 200!
Tänk dig att du är i Katrineholm år 2117. Du kanske bor där eller är på besök. Du får lust att skicka ett kort eller brev och berätta om hur du har det. Hur ser Katrineholm ut? Vilka industrier och affärer finns? Går det några tåg, eller har torget blivit en raketbas?
Det här är ingen tävling. Vi kommer inte att utse vem som skrivit det bästa/intressantaste/mest fantasifulla brevet. Men många av korten och breven kommer vi att presentera vid Frimärkets Dag den 18 mars, och några kommer att publiceras i Sfung! Så att vi alla kan få en glimt av vad som kommer att hända de närmaste 100 åren!
Skickar du vykort får du gärna rita kortet själv!
Vi kan inte returnera ditt bidrag, så ta gärna en kopia om du vill behålla ett själv. Om du sänder in ett bidrag innebär det att du godkänner att ditt bidrag kan komma att visas offentligt vid frimärkets Dag den 18 mars 2017 eller veckorna innan och efter. Vi vill att du anger ditt namn när du skickar in bidraget. Alla insända bidrag kommer att arkiveras. Kanske någon ordnar en utställning av bidragen vid 200-årsjubiléet 2117!
Alla bidrag skickas in per post till
Frimärksklubben Pärlcirkeln
c/o Svensson, St. Karinboda,
641 92  Katrineholm
Du kan skicka ditt bidrag fram till Frimärkets Dag 18 mars, men du har störst chans att komma med på utställningen om vi får det senast 28 februari!

Katrineholms Filatelistförening (KFF) och Frimärksklubben Pärlcirkeln